OC
@czechoslovakiagirls

Only 🇨🇿Czech & 🇸🇰Slovak Girls

Iba dievčatá z Česka a Slovenska! 📩 DM for business partner 👉🏻 Pošli nám foto do DIRECT

Pohlavie

Pohlavie influencera

Iné
Krajina

Krajina pôvodu profilu

SK
Typ

Typ profilu v závislosti od toho, či ide o Influencera, Spoločnosť, Komunitu alebo Médium

Komunita
123.35K

Followeri

Počet sledovateľov profilu

Engagement

Miera aktivity followerov. Percento vyjadruje, koľko followerov v priemere interaguje s publikovaným postom daného profilu (dá lajk, alebo uverejní komentár). Vypovedá o atraktívnosti publikovaného obsahu daného profilu.

Zmienky

Počet zmienok - vyjadruje počet unikátnych označení daného profilu inými profilmi formou “@nazovprofilu”. Slúži na identifikáciu profilov s kvalitným obsahom t.j. názorových lídrov, ktorí sú rešpektovaní inými profilmi.

@czechoslovakiagirls na interaktívnej mape Instagramu

Pozrite si aké vzťahy má profil Only 🇨🇿Czech & 🇸🇰Slovak Girls s ostatnými profilmi na Instagrame. Smer šípky udáva, ktorý profil zmienil iný profil vo forme @czechoslovakiagirls vo svojom poste. Farba guličky reprezentuje typ profilu. Čím väčšia gulička, tým väčší počet followerov má daný profil. Čím hrubšia čiara, tým viac vzájomných prepojení vo forme zmienok majú profily medzi sebou. Z interaktívnej mapy Instagramu viete zistiť, s ktorými influencermi a spoločnosťami spolupracuje profil @czechoslovakiagirls, ktoré média o ňom píšu a s ktorými komunitami je previazaný.

Instagramové štatistiky pre Only 🇨🇿Czech & 🇸🇰Slovak Girls

Pozrite si základné štatistiky pre Instagramový profil @czechoslovakiagirls. Veľkosť jeho publika je 123.35K , najviac obsahu publikuje z kategórie Krása a v priemere získava 915 lajkov na jeden post.

Obsah profilu

Typy publikovaného obsahu v postoch daného profilu, určené na základe použitých hashtagov

Výkonnosť profilu

Priemerná výkonnosť publikovaných postov

Lajky

Priemerný počet lajkov, ktoré získava daný profil na jeden post.

915
Komentáre

Priemerný počet komentárov, ktoré získava daný profil na jeden post.

7

Počet Followerov o 3 mes. a 1 rok

Predpoveď počtu followerov v horizonte 3 mesiacov a 1 roka. Vyjadruje, či počet followerov bude stúpať alebo klesať. Slúži na identifikáciu perspektívnych a slabnúcich profilov

Počet postov za týždeň

Priemerný počet postov publikovaných za týždeň daným profilom. Udáva aktivitu postovania daného profilu

Miera komerčnosti

Udáva, koľko % postov vybraného profilu má komerčný charakter t.j. také posty, kde sa nachádza zmienka značky formou hashtagu “#” , alebo zmienky @czechoslovakiagirls. Slúži na identifikovanie influencerských profilov s nižšou mierou autenticity

Cena za post

Odporúčaná cena za post, ktorú by mala zaplatiť značka za spoluprácu s influencerom. Na základe počtu followerov, engagementu a CPT kvantifikuje priemernú mediálnu hodnotu publikovaných postov. Slúži na objektívne stanovenie ceny za spoluprácu s influencerom

Vulgarizmy

Počet vulgárnych, alebo spoločensky problematických výrazov použitých v postoch profilu. Slúži na identifikovanie profilov s nevyberaným slovníkom

Trendové dáta

Vývoj počtu followerov, miery engagementu, počtu postov a zmienok v čase

FAQ: Časté otázky o profile @czechoslovakiagirls

Všetko, čo ste chceli vedieť o Instagramovom profile Only 🇨🇿Czech & 🇸🇰Slovak Girls a nevedeli ste to doteraz zistiť.

Koľko má @czechoslovakiagirls followerov?

@czechoslovakiagirls má 123 353 followerov na Instagrame.

Aké percento ľudí reaguje na posty profilu @czechoslovakiagirls?

S obsahom profilu @czechoslovakiagirls interaguje v priemere 0.83% jeho followerov. Na jeden jeho post reagovalo v priemere 915 followerov, ktorý mu dali lajk a 7 followerov, ktorí uverejnili komentár pod jeho postom.

Ktorí influenceri najviac zmieňujú @czechoslovakiagirls?

Profil @fit_christivea najviac zmieňuje @czechoslovakiagirls, zmienil ho 204 krát vo svojich postoch.

Ktoré média najčastejšie píšu o @czechoslovakiagirls?

Profil @czechoslovakiagirls dostal najväčší počet zmienok od mediálneho profilu @fitfamilyradiocom, ktorý ho označil 1 krát vo svojich postoch.

S ktorým komunitami je @czechoslovakiagirls najviac previazaný?

@czechoslovakiagirls je najviac označovaný komunitným profilom @slovakiabikerslife, ktorý ho označili 30 krát vo svojich postoch.

Mate otázky? Sem s nimi!Produkty, ktoré ma zaujímajú

Zaregistrujte sa u nás

A my vám obratom zašleme prístup do demo účtu na váš email.