data

Ako vyberáme profily na Social Awards 2022?

Sme radi, že už po druhý raz zastávame rolu odborného garanta ankety Social Awards, v rámci ktorej nominujeme sociálne profily do súťažných kategórii. Tento rok to bola výzva, keďže sme nominovali 45 profilov do každej z jedenástich vyhlásených kategórií.

Aby sme to urobili poriadne, museli sme získať prehľad o najrelevantnejších slovenských profiloch, ktoré tvoria obsah na sociálnych médiách. Ďalej sme museli zistiť, či sa jedná o osobné, komunitné, firemné alebo mediálne profily a aký obsah pridávajú. No a ak sme chceli minimalizovať náš subjektívny názor, bolo potrebné stanoviť jasné kritériá výberu a zapojiť dáta.

Na výber profilov sme preto použili náš nástroj Influence builder, ktorý monitoruje a vyhodnocuje viac ako 14 000 profilov slovenského Instagramu.

Aké kritériá sme použili pri výbere?

Kvalifikačné kritéria

Aby sme z desaťtisícov profilov slovenského Instagramu dokázali vybrať tie relevantné, nastavili sme nasledovné kvalifikačné kritéria:

 • V prvom rade musí mať profil min. 10 000 followerov, čo mu na Slovensku dáva minimálnu mieru relevancie, aby sa mohol zapojiť do súťaže.
 • Ak splnil túto podmienku, pozreli sme sa, či je relevantný pre jednu z kategórií. Ak významná časť obsahu daného profilu padla do jednej zo súťažných kategórii , podrobili sme profil ďalšiemu posudzovaniu cez výkonnostné kritériá.

Výkonnostné kritéria

Aby sme sa vyhli subjektívnemu posudzovaniu profilov, opäť sme si pomohli dátami a určili tri výkonnostné kritéria, ktoré nám umožnili zúžiť počet profilov v jednotlivých kategóriách na tie, ktoré sú z nejakého pohľadu výnimočné:

 • Počet followerov – metrika stará ako samotné sociálne siete, udáva, koľko má profil sledovateľov. Vďaka nej sme v každej kategórii vybrali 15 najznámejších profilov na slovenskom Instagrame.
 • Engagement followerov – udáva, koľko % followerov interaguje s obsahom profilu (dá lajk alebo pridá komentár). Vďaka tomuto parametru sme dokázali vybrať v každej kategórii 15 profilov, ktoré majú najaktívnejšie publikum a teda produkujú z pohľadu followerov najatraktívnejší obsah.
 • Počet zmienok – udáva, koľko krát iné profily na Instagrame zmienili daný profil vo svojich postoch. Táto metrika nám umožnila identifikovať v každej kategórii 15 mienkotvorných profilov, ktoré majú zaujímavý obsah a požívajú rešpekt svojho okolia.

Výsledkom bola pestrá zmeska 45 profilov v každej kategórii. V tomto bode sa mohol celý nominačný proces skončiť. Všimli sme si však, že medzi profilmi, ktoré splnili výkonnostné kritéria sa nachádzajú aj také, ktoré vykazujú známky nezodpovedného správania, čo je v rozpore s hlavnou myšlienkou ankety Social awards. Stanovili sme preto diskvalifikačné a kvalitatívne kritériá, ktoré nám umožnili vyradiť z nominácii problematické profily.

Diskvalifikačné kritériá

Z profilov, ktoré splnili výkonnostné kritéria, sme vyradili tie, pri ktorých sme v nadmernej miere pozorovali nasledovné správanie:

 • Nezodpovedné správanie a prejavy
 • Problematická reklama
 • Neoznačovanie komerčných spoluprác

Kvalitatívne kritéria

V tejto fáze sme sa už nedokázali spoľahnúť len na dáta, ale museli sme zapojiť aj subjektívne hodnotenie s ktorým nám pomohli kamaráti z digitálnej agentúry Socialists. Z profilov, ktoré prešli cez diskvalifikačné kritéria, sme vyradili tie, ktoré nedostatočne napĺňali nasledovné kvalitatívne požiadavky:

 • Obsah má estetickú hodnotu. Profesionálne odfotený resp. nakrútený obsah - vysoké rozlíšenie, osvetlenie, nie sú použité neprirodzené filtre.
 • Obsah pôsobí autenticky a neobsahuje neprirodzené pózy, nepropaguje produkty neadekvátnymi prvkami sexuálnej nátury.
 • Pokiaľ sa jedná o komerčnú spoluprácu, profil používa vlastný štýl komunikácie, ktorý sedí do jeho obsahu. Profil uvádza úprimné referencie na produkty.
 • Pridaná hodnota profilu (kontext, obsah, umelecké zameranie, priestor na diskusiu).
 • Rešpektuje a toleruje rôznorodosť a inakosť názorov.

Profily, ktoré neprešli cez diskvalifikačné a kvalitatívne kritériá sme nahradili ďalšími relevantnými profilmi v danej kategórii, ktoré boli ďalšie v poradí z pohľadu výkonnostných kritérií.

Fun facts

 • Pri nominácii profilov sme pracovali primárne s dátami Instagramu. Na rozdiel od Facebooku, algoritmus Instagramu výrazne neobmedzuje zobrazovanie publikovaného obsahu pre vybrané profily, čím vytvára slobodnejšie prostredie na interakciu jednotlivých profilov navzájom. Pridaná hodnota Instagramových dát je potom vyššia. Naviac, väčšina relevantných profilov, ktoré sú aktívne na YouTube, Facebooku, či TikToku, má veľký a obsahovo bohatý profil práve na Instagrame.
 • Na nominácii profilov pracovalo 5 dátových analytikov a marketérov, ktorí strávili výberom celkovo 290 hodín.
 • Najviac profilov vypadlo na nezodpovednom správaní a neoznačovaní reklamy.
 • Niektoré obľúbené a vysoko relevantné profily neprešli cez výkonnostné kritériá. V kategórii Cestovanie, to boli napríklad @travelistan, alebo @janka_travelhacker. V budúcom roku preto uvažujeme o doplnení výkonnostných kritérií o tzv. Category Relevance Score, ktoré dá väčšiu šancu na úspech obsahovým špecialistom.
 • Často sme sa dohadovali kde je hranica medzi vkusným a nevkusným obsahom. Kedy ide ešte o umelecký akt a kedy už o lascívnu pózu.
 • Najťažšie bolo jednoznačne určiť, v ktorej kategórii má byť profil nominovaný. Svet je pestrý, profily tvoria obsah, ktorý spravidla spadá do rôznych kategórii a hranica medzi jednotlivými kategóriami je veľa krát nejasná. Museli sme sa preto rozhodnúť, kam profil primárne patrí. Napríklad taký @sajfa mohol pokojne súťažiť v kategóriách Osobnosť médií, YouTube, ale my sme mu priradili kategóriu Zábava.

Kompletnú metodológiu nominácií nájdete na stránkach Social Awards. Ak máte námety ako vylepšiť výber nominovaných profilov, napíšte nám na hello@dataonsteroids.com.

team
Autor: Ján Stareček

Managing Director

Dátum: April 4, 2022

Mate otázky? Sem s nimi!Produkty, ktoré ma zaujímajú

Zaregistrujte sa u nás

A my vám obratom zašleme prístup do demo účtu na váš email.