CV
@clovekvohrozeni

Človek v ohrození

Humanitárna pomoc, rozvojová spolupráca, ľudské práva, globálne vzdelávanie, sociálna integrácia.

Pohlavie

Pohlavie influencera

Iné
Krajina

Krajina pôvodu profilu

SK
Typ

Typ profilu v závislosti od toho, či ide o Influencera, Spoločnosť, Komunitu alebo Médium

Spoločnosť
8.99K

Followeri

Počet sledovateľov profilu

Engagement

Miera aktivity followerov. Percento vyjadruje, koľko followerov v priemere interaguje s publikovaným postom daného profilu (dá lajk, alebo uverejní komentár). Vypovedá o atraktívnosti publikovaného obsahu daného profilu.

Zmienky

Počet zmienok - vyjadruje počet unikátnych označení daného profilu inými profilmi formou “@nazovprofilu”. Slúži na identifikáciu profilov s kvalitným obsahom t.j. názorových lídrov, ktorí sú rešpektovaní inými profilmi.

@clovekvohrozeni na interaktívnej mape Instagramu

Pozrite si aké vzťahy má profil Človek v ohrození s ostatnými profilmi na Instagrame. Smer šípky udáva, ktorý profil zmienil iný profil vo forme @clovekvohrozeni vo svojom poste. Farba guličky reprezentuje typ profilu. Čím väčšia gulička, tým väčší počet followerov má daný profil. Čím hrubšia čiara, tým viac vzájomných prepojení vo forme zmienok majú profily medzi sebou. Z interaktívnej mapy Instagramu viete zistiť, s ktorými influencermi a spoločnosťami spolupracuje profil @clovekvohrozeni, ktoré média o ňom píšu a s ktorými komunitami je previazaný.

Instagramové štatistiky pre Človek v ohrození

Pozrite si základné štatistiky pre Instagramový profil @clovekvohrozeni. Veľkosť jeho publika je 8.99K , najviac obsahu publikuje z kategórie Politika a spoločnosť a v priemere získava 36 lajkov na jeden post.

Obsah profilu

Typy publikovaného obsahu v postoch daného profilu, určené na základe použitých hashtagov

Výkonnosť profilu

Priemerná výkonnosť publikovaných postov

Lajky

Priemerný počet lajkov, ktoré získava daný profil na jeden post.

36
Komentáre

Priemerný počet komentárov, ktoré získava daný profil na jeden post.

0

Počet Followerov o 3 mes. a 1 rok

Predpoveď počtu followerov v horizonte 3 mesiacov a 1 roka. Vyjadruje, či počet followerov bude stúpať alebo klesať. Slúži na identifikáciu perspektívnych a slabnúcich profilov

Počet postov za týždeň

Priemerný počet postov publikovaných za týždeň daným profilom. Udáva aktivitu postovania daného profilu

Miera komerčnosti

Udáva, koľko % postov vybraného profilu má komerčný charakter t.j. také posty, kde sa nachádza zmienka značky formou hashtagu “#” , alebo zmienky @clovekvohrozeni. Slúži na identifikovanie influencerských profilov s nižšou mierou autenticity

Cena za post

Odporúčaná cena za post, ktorú by mala zaplatiť značka za spoluprácu s influencerom. Na základe počtu followerov, engagementu a CPT kvantifikuje priemernú mediálnu hodnotu publikovaných postov. Slúži na objektívne stanovenie ceny za spoluprácu s influencerom

Vulgarizmy

Počet vulgárnych, alebo spoločensky problematických výrazov použitých v postoch profilu. Slúži na identifikovanie profilov s nevyberaným slovníkom

Trendové dáta

Vývoj počtu followerov, miery engagementu, počtu postov a zmienok v čase

FAQ: Časté otázky o profile @clovekvohrozeni

Všetko, čo ste chceli vedieť o Instagramovom profile Človek v ohrození a nevedeli ste to doteraz zistiť.

Koľko má @clovekvohrozeni followerov?

@clovekvohrozeni má 8 994 followerov na Instagrame.

Aké percento ľudí reaguje na posty profilu @clovekvohrozeni?

S obsahom profilu @clovekvohrozeni interaguje v priemere 0.74% jeho followerov. Na jeden jeho post reagovalo v priemere 36 followerov, ktorý mu dali lajk a 0 followerov, ktorí uverejnili komentár pod jeho postom.

Ktorí influenceri najviac zmieňujú @clovekvohrozeni?

Profil @mxsabo najviac zmieňuje @clovekvohrozeni, zmienil ho 7 krát vo svojich postoch.

Ktoré média najčastejšie píšu o @clovekvohrozeni?

Profil @clovekvohrozeni dostal najväčší počet zmienok od mediálneho profilu @topfashionmagazine, ktorý ho označil 4 krát vo svojich postoch.

S ktorým komunitami je @clovekvohrozeni najviac previazaný?

@clovekvohrozeni je najviac označovaný komunitným profilom @ambrela_org, ktorý ho označili 51 krát vo svojich postoch.

Mate otázky? Sem s nimi!Produkty, ktoré ma zaujímajú

Zaregistrujte sa u nás

A my vám obratom zašleme prístup do demo účtu na váš email.