JB
@jankabittociganikova

Janka Bittó Cigániková

Najnovší blog 👇

Pohlavie

Pohlavie influencera

Žena
Krajina

Krajina pôvodu profilu

SK
Typ

Typ profilu v závislosti od toho, či ide o Influencera, Spoločnosť, Komunitu alebo Médium

Influencer/Osoba
19.04K

Followeri

Počet sledovateľov profilu

Engagement

Miera aktivity followerov. Percento vyjadruje, koľko followerov v priemere interaguje s publikovaným postom daného profilu (dá lajk, alebo uverejní komentár). Vypovedá o atraktívnosti publikovaného obsahu daného profilu.

Zmienky

Počet zmienok - vyjadruje počet unikátnych označení daného profilu inými profilmi formou “@nazovprofilu”. Slúži na identifikáciu profilov s kvalitným obsahom t.j. názorových lídrov, ktorí sú rešpektovaní inými profilmi.

@jankabittociganikova na interaktívnej mape Instagramu

Pozrite si aké vzťahy má profil @jankabittociganikova s ostatnými profilmi na Instagrame. Smer šípky udáva, ktorý profil zmienil iný profil vo forme @jankabittociganikova vo svojom poste. Farba guličky reprezentuje typ profilu. Čím väčšia gulička, tým väčší počet followerov má daný profil. Čím hrubšia čiara, tým viac vzájomných prepojení vo forme zmienok majú profily medzi sebou. Z interaktívnej mapy Instagramu viete zistiť, s ktorými influencermi a spoločnosťami spolupracuje profil @jankabittociganikova, ktoré média o ňom píšu a s ktorými komunitami je previazaný.

Instagramové štatistiky pre @jankabittociganikova

Pozrite si základné štatistiky pre Instagramový profil @jankabittociganikova. Veľkosť jeho publika je 19.04K , najviac obsahu publikuje z kategórie Politika a spoločnosť a v priemere získava 372 lajkov na jeden post.

Obsah profilu

Typy publikovaného obsahu v postoch daného profilu, určené na základe použitých hashtagov

Výkonnosť profilu

Priemerná výkonnosť publikovaných postov

Lajky

Priemerný počet lajkov, ktoré získava daný profil na jeden post.

372
Komentáre

Priemerný počet komentárov, ktoré získava daný profil na jeden post.

9

Počet Followerov o 3 mes. a 1 rok

Predpoveď počtu followerov v horizonte 3 mesiacov a 1 roka. Vyjadruje, či počet followerov bude stúpať alebo klesať. Slúži na identifikáciu perspektívnych a slabnúcich profilov

Počet postov za týždeň

Priemerný počet postov publikovaných za týždeň daným profilom. Udáva aktivitu postovania daného profilu

Miera komerčnosti

Udáva, koľko % postov vybraného profilu má komerčný charakter t.j. také posty, kde sa nachádza zmienka značky formou hashtagu “#” , alebo zmienky @jankabittociganikova. Slúži na identifikovanie influencerských profilov s nižšou mierou autenticity

Cena za post

Odporúčaná cena za post, ktorú by mala zaplatiť značka za spoluprácu s influencerom. Na základe počtu followerov, engagementu a CPT kvantifikuje priemernú mediálnu hodnotu publikovaných postov. Slúži na objektívne stanovenie ceny za spoluprácu s influencerom

Vulgarizmy

Počet vulgárnych, alebo spoločensky problematických výrazov použitých v postoch profilu. Slúži na identifikovanie profilov s nevyberaným slovníkom

Trendové dáta

Vývoj počtu followerov, miery engagementu, počtu postov a zmienok v čase

FAQ: Časté otázky o profile @jankabittociganikova

Všetko, čo ste chceli vedieť o Instagramovom profile @jankabittociganikova a nevedeli ste to doteraz zistiť.

Koľko má @jankabittociganikova followerov?

@jankabittociganikova má 19 043 followerov na Instagrame.

Aké percento ľudí reaguje na jej posty?

S obsahom profilu @jankabittociganikova interaguje v priemere 2.96% jeho followerov. Na jeden jeho post reagovalo v priemere 372 followerov, ktorý mu dali lajk a 9 followerov, ktorí uverejnili komentár pod jeho postom.

S kým sa kamaráti @jankabittociganikova?

@jankabittociganikova má najradšej influencerský profil @richard_sulik, ktorý zmienil 26 krát vo svojich postoch. Naopak, profil @jankabittociganikova má najviac v obľube profil @mxsabo, ktorý ho označil 4 krát.

Ktoré média najčastejšie píšu o @jankabittociganikova?

Influencer @jankabittociganikova dostal najväčší počet zmienok od mediálneho profilu @piatocek_podcast, ktorý ho označil 3 krát vo svojich postoch.

S ktorým komunitami je @jankabittociganikova najviac previazaný?

@jankabittociganikova je najviac označovaný komunitným profilom @sloboda_a_solidarita, ktorý ho označili 21 krát vo svojich postoch.

Ktoré značky najviac propaguje @jankabittociganikova?

Túto informáciu vám prezradíme, keď vyskúšate naše demo. Už teraz vám však vieme povedať, že influencer @jankabittociganikova spomenul za posledných 12 mesiacov 13 rôznych spoločností vo svojich postoch.

Aká je férová cena za spoluprácu s influencerským profilom @jankabittociganikova?

Objektívnu cenu za spoluprácu s @jankabittociganikova vieme stanoviť na základe počtu followerov (19.04K) daného profilu, aktivity jeho followerov (2.96%) a CPT (Cost Per One Thousand Impressions) siete Instagram. S vyššou cenou za spoluprácu je potrebné rátať pri kvalitnejších profiloch, ktoré majú vysoký počet zmienok. Výpočet férovej sumy za jeden komerčný post pre profil @jankabittociganikova sa dozviete, keď vyskúšate naše demo.

Má @jankabittociganikova nakúpených followerov?

Na túto otázku nemáme jednoznačnú odpoveď. Máme však viacero ukazovateľov, ktoré môžu indikovať vyšší počet nakúpených followerov. Sú nimi výrazne nižšia miera engagementu v porovnaní s profilmi podobného typu, veľkosti a zamerania, pretože nakúpení followeri nemajú žiadne interakcie s postami influencera. Nákup followerov viete tiež zistiť z trendových dát. Pokiaľ sa @jankabittociganikova rozhodol pre veľký a jednorazový nákup followerov (a vieme, že zrovna nevyhral olympijské zlato, alebo reality show), uvidíte výrazný skok vo vývojovej krivke počtu followerov. Vyšší podiel nakúpených followerov vám prezradí aj manuálne prescrollovanie followerskej bázy influencera priamo v jeho profile. Ak sa medzi followermi nachádza výrazne väčší počet profilov s profilovou fotkou bez výpovednej hodnoty a divným názvom profilu, niečo nebude v poriadku...

Mate otázky? Sem s nimi!Produkty, ktoré ma zaujímajú

Zaregistrujte sa u nás

A my vám obratom zašleme prístup do demo účtu na váš email.