OS
@o2slovakia

O2 Slovensko

Vitajte na oficiálnom Instagrame O2 Slovakia.

Pohlavie

Pohlavie influencera

Iné
Krajina

Krajina pôvodu profilu

SK
Typ

Typ profilu v závislosti od toho, či ide o Influencera, Spoločnosť, Komunitu alebo Médium

Spoločnosť
18.52K

Followeri

Počet sledovateľov profilu

Engagement

Miera aktivity followerov. Percento vyjadruje, koľko followerov v priemere interaguje s publikovaným postom daného profilu (dá lajk, alebo uverejní komentár). Vypovedá o atraktívnosti publikovaného obsahu daného profilu.

Zmienky

Počet zmienok - vyjadruje počet unikátnych označení daného profilu inými profilmi formou “@nazovprofilu”. Slúži na identifikáciu profilov s kvalitným obsahom t.j. názorových lídrov, ktorí sú rešpektovaní inými profilmi.

@o2slovakia na interaktívnej mape Instagramu

Pozrite si aké vzťahy má profil O2 Slovensko s ostatnými profilmi na Instagrame. Smer šípky udáva, ktorý profil zmienil iný profil vo forme @o2slovakia vo svojom poste. Farba guličky reprezentuje typ profilu. Čím väčšia gulička, tým väčší počet followerov má daný profil. Čím hrubšia čiara, tým viac vzájomných prepojení vo forme zmienok majú profily medzi sebou. Z interaktívnej mapy Instagramu viete zistiť, s ktorými influencermi a spoločnosťami spolupracuje profil @o2slovakia, ktoré média o ňom píšu a s ktorými komunitami je previazaný.

Instagramové štatistiky pre O2 Slovensko

Pozrite si základné štatistiky pre Instagramový profil @o2slovakia. Veľkosť jeho publika je 18.52K , najviac obsahu publikuje z kategórie Video obsah a v priemere získava 169 lajkov na jeden post.

Obsah profilu

Typy publikovaného obsahu v postoch daného profilu, určené na základe použitých hashtagov

Výkonnosť profilu

Priemerná výkonnosť publikovaných postov

Lajky

Priemerný počet lajkov, ktoré získava daný profil na jeden post.

169
Komentáre

Priemerný počet komentárov, ktoré získava daný profil na jeden post.

1

Počet Followerov o 3 mes. a 1 rok

Predpoveď počtu followerov v horizonte 3 mesiacov a 1 roka. Vyjadruje, či počet followerov bude stúpať alebo klesať. Slúži na identifikáciu perspektívnych a slabnúcich profilov

Počet postov za týždeň

Priemerný počet postov publikovaných za týždeň daným profilom. Udáva aktivitu postovania daného profilu

Miera komerčnosti

Udáva, koľko % postov vybraného profilu má komerčný charakter t.j. také posty, kde sa nachádza zmienka značky formou hashtagu “#” , alebo zmienky @o2slovakia. Slúži na identifikovanie influencerských profilov s nižšou mierou autenticity

Cena za post

Odporúčaná cena za post, ktorú by mala zaplatiť značka za spoluprácu s influencerom. Na základe počtu followerov, engagementu a CPT kvantifikuje priemernú mediálnu hodnotu publikovaných postov. Slúži na objektívne stanovenie ceny za spoluprácu s influencerom

Vulgarizmy

Počet vulgárnych, alebo spoločensky problematických výrazov použitých v postoch profilu. Slúži na identifikovanie profilov s nevyberaným slovníkom

Trendové dáta

Vývoj počtu followerov, miery engagementu, počtu postov a zmienok v čase

FAQ: Časté otázky o profile @o2slovakia

Všetko, čo ste chceli vedieť o Instagramovom profile O2 Slovensko a nevedeli ste to doteraz zistiť.

Koľko má @o2slovakia followerov?

@o2slovakia má 18 516 followerov na Instagrame.

Aké percento ľudí reaguje na posty profilu @o2slovakia?

S obsahom profilu @o2slovakia interaguje v priemere 1.09% jeho followerov. Na jeden jeho post reagovalo v priemere 169 followerov, ktorý mu dali lajk a 1 followerov, ktorí uverejnili komentár pod jeho postom.

Ktorí influenceri najviac zmieňujú @o2slovakia?

Profil @fero_joke najviac zmieňuje @o2slovakia, zmienil ho 14 krát vo svojich postoch.

Ktoré média najčastejšie píšu o @o2slovakia?

Profil @o2slovakia dostal najväčší počet zmienok od mediálneho profilu @zive_sk, ktorý ho označil 46 krát vo svojich postoch.

S ktorým komunitami je @o2slovakia najviac previazaný?

@o2slovakia je najviac označovaný komunitným profilom @zamagurie, ktorý ho označili 8 krát vo svojich postoch.

Mate otázky? Sem s nimi!Produkty, ktoré ma zaujímajú

Zaregistrujte sa u nás

A my vám obratom zašleme prístup do demo účtu na váš email.