PS
@policiaslovakia

Polícia SR

Oficiálne konto Policajného zboru SR. V prípade ohrozenia volajte 158. Pravidlá používania nájdete na našom FB. Otázky nám posielajte na Facebooku.

Pohlavie

Pohlavie influencera

Iné
Krajina

Krajina pôvodu profilu

SK
Typ

Typ profilu v závislosti od toho, či ide o Influencera, Spoločnosť, Komunitu alebo Médium

Komunita
234.84K

Followeri

Počet sledovateľov profilu

Engagement

Miera aktivity followerov. Percento vyjadruje, koľko followerov v priemere interaguje s publikovaným postom daného profilu (dá lajk, alebo uverejní komentár). Vypovedá o atraktívnosti publikovaného obsahu daného profilu.

Zmienky

Počet zmienok - vyjadruje počet unikátnych označení daného profilu inými profilmi formou “@nazovprofilu”. Slúži na identifikáciu profilov s kvalitným obsahom t.j. názorových lídrov, ktorí sú rešpektovaní inými profilmi.

@policiaslovakia na interaktívnej mape Instagramu

Pozrite si aké vzťahy má profil Polícia SR s ostatnými profilmi na Instagrame. Smer šípky udáva, ktorý profil zmienil iný profil vo forme @policiaslovakia vo svojom poste. Farba guličky reprezentuje typ profilu. Čím väčšia gulička, tým väčší počet followerov má daný profil. Čím hrubšia čiara, tým viac vzájomných prepojení vo forme zmienok majú profily medzi sebou. Z interaktívnej mapy Instagramu viete zistiť, s ktorými influencermi a spoločnosťami spolupracuje profil @policiaslovakia, ktoré média o ňom píšu a s ktorými komunitami je previazaný.

Instagramové štatistiky pre Polícia SR

Pozrite si základné štatistiky pre Instagramový profil @policiaslovakia. Veľkosť jeho publika je 234.84K , najviac obsahu publikuje z kategórie Politika a spoločnosť a v priemere získava 3 472 lajkov na jeden post.

Obsah profilu

Typy publikovaného obsahu v postoch daného profilu, určené na základe použitých hashtagov

Výkonnosť profilu

Priemerná výkonnosť publikovaných postov

Lajky

Priemerný počet lajkov, ktoré získava daný profil na jeden post.

3 472
Komentáre

Priemerný počet komentárov, ktoré získava daný profil na jeden post.

24

Počet Followerov o 3 mes. a 1 rok

Predpoveď počtu followerov v horizonte 3 mesiacov a 1 roka. Vyjadruje, či počet followerov bude stúpať alebo klesať. Slúži na identifikáciu perspektívnych a slabnúcich profilov

Počet postov za týždeň

Priemerný počet postov publikovaných za týždeň daným profilom. Udáva aktivitu postovania daného profilu

Miera komerčnosti

Udáva, koľko % postov vybraného profilu má komerčný charakter t.j. také posty, kde sa nachádza zmienka značky formou hashtagu “#” , alebo zmienky @policiaslovakia. Slúži na identifikovanie influencerských profilov s nižšou mierou autenticity

Cena za post

Odporúčaná cena za post, ktorú by mala zaplatiť značka za spoluprácu s influencerom. Na základe počtu followerov, engagementu a CPT kvantifikuje priemernú mediálnu hodnotu publikovaných postov. Slúži na objektívne stanovenie ceny za spoluprácu s influencerom

Vulgarizmy

Počet vulgárnych, alebo spoločensky problematických výrazov použitých v postoch profilu. Slúži na identifikovanie profilov s nevyberaným slovníkom

Trendové dáta

Vývoj počtu followerov, miery engagementu, počtu postov a zmienok v čase

FAQ: Časté otázky o profile @policiaslovakia

Všetko, čo ste chceli vedieť o Instagramovom profile Polícia SR a nevedeli ste to doteraz zistiť.

Koľko má @policiaslovakia followerov?

@policiaslovakia má 234 842 followerov na Instagrame.

Aké percento ľudí reaguje na posty profilu @policiaslovakia?

S obsahom profilu @policiaslovakia interaguje v priemere 1.55% jeho followerov. Na jeden jeho post reagovalo v priemere 3 472 followerov, ktorý mu dali lajk a 24 followerov, ktorí uverejnili komentár pod jeho postom.

Ktorí influenceri najviac zmieňujú @policiaslovakia?

Profil @martinkrystynek najviac zmieňuje @policiaslovakia, zmienil ho 8 krát vo svojich postoch.

Ktoré média najčastejšie píšu o @policiaslovakia?

Profil @policiaslovakia dostal najväčší počet zmienok od mediálneho profilu @aktuality_sk, ktorý ho označil 7 krát vo svojich postoch.

S ktorým komunitami je @policiaslovakia najviac previazaný?

@policiaslovakia je najviac označovaný komunitným profilom @patraci_tim, ktorý ho označili 32 krát vo svojich postoch.

Mate otázky? Sem s nimi!Produkty, ktoré ma zaujímajú

Zaregistrujte sa u nás

A my vám obratom zašleme prístup do demo účtu na váš email.