data

Ako píšu posty najvplyvnejší CEO na Linkedin?

V predošlom blogu sme zmapovali, kto sú najvplyvnejší CEO na slovenskom Linkedin. Dnes sa pozrieme na dôvody, ktoré stoja za ich úspechom.

Zanalyzovali sme preto vyše 3 500 postov od 100 rôznych CEO, pri ktorých sme skúmali, aké faktory vplývajú na lajkovanosť postov (priemerný počet reakcií na 1 post). Analýza preukázala, že lajkovanosť postu môže významne ovplyvniť používanie hashtagov, zmieňovanie iných profilov, bohatšie typy obsahu, alebo dokonca aj formátovanie textu, či jeho dĺžka.

+64% viac reakcií, ak v postoch boli použíté hashtagy

Šíreniu postu je možné napomôcť aj použitím správnych hashtagov, ktoré podporujú tzv. matching. Ak napríklad autor publikuje atraktívny post a použije hashtag #business, tak zvyšuje šancu, že sa príspevok ukáže človeku, ktorý mu je geograficky blízky (Slovakia), alebo je blízky z pohľadu hĺbky vzťahov (spojenie 2 úrovne), či sleduje podobné témy (napr. pracuje na pozícií obchodného riaditeľa).

Vidíme, že len 1/3 postov jednotlivých CEO obsahuje hashtagy, pričom najväčší vplyv hashtagov na priemerný počet reakcií vidíme v skupine CEO, ktorí majú od 5 do 10 tis. followerov:

blog

+100% viac reakcií, ak post obsahoval zmienku iného profilu

Ak niekoho zmienite vo svojom poste formou „@nazov profilu“, príde mu o tom notifikácia a zvyšuje sa pravdepodobnosť, že si post prečíta a bude s ním interagovať.

Zmienky profilov obsahuje 1/3 všetkých postov, pričom výrazný vplyv na počet získaných reakcií, pozorujeme pri všetkých veľkostných kategóriách CEO:

blog

+152% viac reakcií pri postoch, ktoré mali viac ako 200 znakov

Čas strávený konzumáciou postu má okrem výšky engagementu kľúčový vplyv na virálne šírenie postov. Platí, že čím dlhší čas užívatelia strávia na vašom poste, tým ho Linkedin považuje za atraktívnejší a tým ho viacej zobrazuje aj ďalším užívateľom.

Medzi postami CEO sú rovnomerne zastúpené rôzne dĺžky postov. Pri všetkých veľkostných skupinách jednotlivých CEO platí, že dlhšie texty nad 200 znakov získavajú v priemere vyšší počet reakcií na jeden post.

blog

7 x viac interakcií pri postoch s obrázkom, alebo Linkedin videom

Vyššiu šancu máte zaujať použitím obrázka alebo videa. Textové posty a ostatné typy obsahu dokážu zaujať užívateľov menej. Tieto typy obsahu sú vo feede viditeľnejšie a užívatelia trávia dlhší čas ich konzumáciou, čo priaznivo vplýva lajkovanosť týchto postov.

Toto tvrdenie potvrdila aj naša analýza, z ktorej vyplynulo, že v priemere najvyšší počet reakcií získavajú posty s obrázkom, alebo Linkedin videom.

blog

+10 x viac reakcií pri postoch, ktorý obsahoval nadpis písaný CAPSLOCKOM

Podľa dát sa oplatí používať aj kapitálky v nadpisoch a text štruktúrovať do viacerých odsekov. Takto formátovaný text má vyššiu šancu zaujať čitateľa, aby s ním interagoval alebo strávil viac času jeho konzumovaním.

Ak máte ostych z používania CAPSLOCKU vo svojich postoch, tento graf by vám ho mohol pomôcť prekonať.

blog

Používanie URL odkazov v poste

Viaceré zdroje uvádzajú, že šírenie vášho príspevku negatívne ovplyvní, ak publikujete post do ktorého vložíte hypertextový odkaz na externý zdroj. Z analyzovanej vzorky dát však vyplýva, že toto tvrdenie sa nepotvrdilo.

blog

Správne načasovanie je kľúčové

Vo všeobecnosti tiež platí, že okrem horeuvedených faktorov bezprostredne vplýva na lajkovanosť / výšku engagementu aj deň a čas publikovania postu. Za spomenutie stojí, že fáza vyhodnocovania engagementu trvá len cca 1 hodinu po pridaní postu, preto treba správne načasovať jeho publikovanie, aby post získal čo najviac interakcií.

Vplyv času a dátumu publikovania postu sme nevedeli v analýze CEO komunikácie vyhodnotiť, pretože Linkedin nezverejňuje presný údaj pri jednotlivých postoch. Požičali sme si preto dáta z najväčšieho Linkedin prieskumu, agentúry Go4Inisghts, z ktorého vyplýva, že obsah sa oplatí pridávať najmä cez pracovný týždeň od 8:30 do 11:30.

blog

Pridaná hodnota obsahu

Z analýzy vyplynulo, že všetky horeuvedené faktory majú výrazný vplyv na lajkovanosť postu resp. mieru jeho engagementu. Najdôležitejším faktorom, ktorý vplýva na výkonnosť postu je však predovšetkým kvalitný a autentický obsah s vysokou pridanou hodnotou pre vašich followerov. To je konštanta, ktorá bude fungovať aj v prípade, že Linkedin svoj algoritmus zmení.

Chcete vidieť najvýkonnejšie posty od najvplyvnejších CEO?

Napíšte nám a obratom vám pošleme prístup do analýzy Linkedin komunikácie slovenských CEO. Okrem kompletného rebríčku všetkých CEO vám poskytne bohatú inšpiráciu pre tvorbu úspešného obsahu z tisícov postov, od 100 najvplyvnejších CEO slovenského Linkedin.

Vyhodnotiť výkonnosť komunikácie vás a vašich konkurentov môžete aj vy v našom nástroji Business builder, ktorý práve sprístupňujeme našim klientom na testovanie.

team
Autor: Ján Stareček

Managing Director

Dátum: September 28, 2022
team
Spoluautor: Miki Plichta

Chief Storytelling Officer

Mate otázky? Sem s nimi!Produkty, ktoré ma zaujímajú

Zaregistrujte sa u nás

A my vám obratom zašleme prístup do demo účtu na váš email.