data

Akú hodnotu má vaša komunikácia na LinkedIn?

LinkedIn je populárna sociálna sieť, ktorá je primárne určená pre komunikáciu a networking profesionálov, B2B marketing, employer branding a zverejňovanie pracovných ponúk, alebo ich vyhľadávanie.

Ak viete správne využiť potenciál tejto siete, dokážete pomocou svojho súkromného účtu osloviť obrovské množstvo veľmi hodnotných ľudí, ktorí by sa vám cez iné médiá oslovovali ťažšie alebo drahšie.

Ako funguje algoritmus šírenia postov na Linkedin?

Aby sme vedeli kvantifikovať mediálnu hodnotu komunikácie na tejto sociálnej sieti, museli sme predovšetkým pochopiť, ako funguje algoritmus organického šírenia postov na LinkedIn. Samozrejme, nikde nenájdeme presný algoritmus, ale na základe rôznych zdrojov je možné odvodiť nasledovnú mechaniku ich zobrazovania:

blog

 • Nový post sa najskôr zobrazí najrelevantnejším followerom z prvej úrovne, s ktorými nedávno prebehla interakcia. Napríklad komentovali, lajkovali alebo rozklikli predchádzajúce príspevky.
 • Podľa počtu interakcií (t.j. reakcií, komentárov a zdieľaní) sa na tejto vzorke followerov vyhodnotí, či je post zaujímavý pre šírenie medzi zvyšnými followermi z prvej úrovne. Okrem počtu interakcií Linkedin zohľadňuje aj tzv. dwell time, t.j. čas, ktorí followeri trávia čítaním, pozeraním, alebo komentovaním príspevku. Čím viac času strávia ľudia na príspevku, tým viac sa začne tento príspevok zobrazovať aj menej relevantným followerom, s ktorými má užívateľ slabšie väzby.
 • Atraktívny post z prvej fázy sa tak následne v druhej fáze začne šíriť medzi zvyškom priamych followerov v rámci connections z prvej úrovne.
 • Čím vyšší počet interakcií dosiahol post medzi najrelevantnejšími followermi v prvej fáze a čím viac času strávili jeho konzumáciou, tým väčší počet ľudí osloví v druhej fáze. Tento post sa tak začne zobrazovať aj ľuďom, ktorí sú spojení s followermi autora, ale sám autor s nimi v spojení nie je. Z pohľadu autora postu sa takto jeho post dostáva k ľuďom, s ktorými má prepojenie druhej úrovne.
 • Ak aj užívatelia z druhej úrovne vykonajú nejakú interakciu, tak sa post znova dostane k časti ich followerov, resp. connections, a zobrazí sa užívateľom, s ktorými má autor prepojenie tretej úrovne.

Z uvedeného vyplýva, že kľúčom k dosiahnutiu veľkého počtu videní a teda aj vysokej mediálnej hodnoty, je potrebné publikovať atraktívne posty, ktoré:

 • dosiahnu vysokú mieru engagementu (počet lajkov, komentárov, zdieľaní)
 • budú užívatelia konzumovať (čítať, pozerať, komentovať) dlhší čas

Toto tvrdenie potvrdzuje aj naša analýza, vykonaná na vybranej skupine LinkedIn profilov z ktorej nám vyšlo, že existuje veľmi silná korelácia na úrovni 0,96 medzi výškou engagement rate a počtom zobrazení postu, ktorú ilustruje nasledovný graf:

Vzťah Real Impressions a Engagement rate

blog

Akú hodnotu môže mať vaša komunikácia na Linkedin?

LinkedIn je sociálna sieť s vysokým organickým zásahom, ktorý je možné dosahovať vďaka virálnemu algoritmu Linkedin. V kombinácii s relatívne vysokým CPM (Cost per mille) Linkedin, ktoré odzrkadľuje bonitných užívateľov tejto siete, je možné cez osobný profil vygenerovať pomerne vysokú mediálnu hodnotu, ktorá sa pri najúspešnejších postoch môže rovnať aj polstránkovej inzercii v Trende.

Napr. najvýkonnejší post CEO Martinusu, Michala Meška dosiahol podľa nášho odhadu mediálnu hodnotu 3 108 €. Post sa zobrazil na Linkedin viac ako 155 000 krát, napriek tomu, že Meško mal v čase publikovania tohto postu „len“ okolo 6 tis. followerov.

blog

Ak vás zaujíma, akú mediálnu hodnotu dokážu dosahovať najvplyvnejší CEO na slovenskom Linkedin, prečítajte si pokračovanie tohto blogu.

Vyhodnotiť výkonnosť komunikácie na Linkedin vás a vašich konkurentov môžete aj vy v našom nástroji Social builder, ktorý práve sprístupňujeme našim klientom na testovanie.

Metodológia výpočtu mediálnej hodnoty

Do vzorca na výpočet mediálnej hodnoty vstupujú nasledovné premenné:

 • Počet followerov, ktorý hovorí o tom koľko užívateľov sleduje daný profil
 • Miera engagementu postu, ktorá hovorí aké % užívateľov interagovalo s postom (pridali reakciu, komentár, či zdieľali post)
 • Odhad počtu videní postu, ktorý sme odvodili od mieri engagementu
 • CPM - cena za zobrazenie reklamy pre 1 000 užívateľov

Pri zostavovaní rebríčka najvplyvnejších CEO sme vo vzorci na výpočet mediálnej hodnoty uplatnili CPM na úrovni od 20 do 40 €, pričom sme vychádzali z podkladov od sesterskej mediálnej agentúry Starmedia, ktorá nám poskytla hodnoty reálne dosahovaných CPM pre rôzne kampane a klientov. Cenu na úrovni 20€ sme použili pre posty s najnižším engagementom a naopak, cenu 40€ pre posty s vysokými úrovňami engagementu.

Odhad priemerného CPM sa nám po publikovaní rebríčka najvplyvnejších CEO podarilo spresniť na základe dát z Httpool, ktorí disponujú dátami z väčšieho počtu rozmanitejších LI kampaní, keďže donedávna boli reklamným partnerom LinkedIn na Slovensku. Hodnotu CPM sme tak následne znížili zhruba o polovicu a aktuálne hodnoty CPM sa pohybujú v intervale od 7 € do 20 €.

Kampaňové dáta z Httpolu nám okrem aktualizácie výšky CPM potvrdil aj vzťah medzi výškou engagementu (ako zástupná metrika pre CTR) a CPM t.j. platí, že čím viac užívatelia interagujú s postom (klikajú na danú reklamu), tým viac stúpa cena za oslovenie užívateľa siete.

team
Autor: Rudolf Gilánik

Data Scientist

Dátum: September 27, 2022
team
Spoluautor: Miki Plichta

Chief Storytelling Officer

Mate otázky? Sem s nimi!Produkty, ktoré ma zaujímajú

Zaregistrujte sa u nás

A my vám obratom zašleme prístup do demo účtu na váš email.