data

Kto sú najvplyvnejší CEO na slovenskom Linkedin?

Linkedin je sociálna sieť, ktorá umožňuje cez osobný profil dosahovať obrovský mediálny zásah vďaka virálne nastavenému algoritmu. 

To predstavuje veľkú komunikačnú príležitosť pre riadiacich predstaviteľov rôznych spoločností. Preto sme sa bližšie pozreli ako vyzerá komunikácia 100 najvplyvnejších CEO slovenského Linkedin. Dozviete sa, ktorí CEO dosahujú najväčší vplyv z pohľadu rôznych parametrov a čo stojí za ich úspechom. Všetko podložené dátami, získanými z viac ako 3 500 postov od 100 najvplyvnejších CEO slovenského Linkedin.

Ako sme vyberali najvplyvnejšieho CEO?

Aby sme vedeli nominovať tie najrelevantejšie profily, bolo potrebné stanoviť jasné výberové kritéria, ktoré kvalifikujú do užšieho výberu relevantné mená, spĺňajúce nasledovné podmienky:

  • Funkcia - CEO, General Manager, Managing Director a ich ekvivalenty
  • Krajina - Slovensko
  • Min. počet followerov - 800
  • Min. počet zamestnancov - 20
  • Za uplynulý mesiac publikoval aspoň 1 post

Na základe týchto kritérií sme z viac ako 1000 CEO slovenského Linkedin, vybrali do užšieho výberu top 100 profilov, pri ktorých sme analyzovali mediálny výtlak ich komunikácie za uplynulých 12 mesiacov (September 2021 - August 2022).

Upozorňujeme, že z nášho výberu, mohli vypadnúť relevantné profily, ktoré v lete aktívne nepostovali, alebo majú nepresne uvedený názov pozície vo svojom profile.

Kto sú najvplyvnejší CEO?

Všeobecné charakteristiky

  • Z hľadiska veľkosti followerskej základne tvoria najväčšiu skupinu (43%) tí CEO, ktorí majú medzi 1 000 až 2 000 followerov. Druhou najväčšou skupinou sú CEO, ktorí majú medzi 2 - 5 tis. followerov.
  • Ak sa pozrieme na spoločnosti, ktoré CEO riadia, vidíme, že polovica zo spoločností má obrat medzi 3 - 20 mil. eur. Nadpolovičná väčšina firiem má medzi 25 - 100 zamestnancov. Zvyšnú polovicu tvoria početnejšie firmy, ktoré majú viac ako 100 zamestnancov. Z hľadiska segmentu sú najpočetnejšie zastúpené firmy z IT sektora.
  • Z hľadiska aktivity postovania tvoria najväčšiu skupinu (až 56%) CEO, ktorí publikujú 2 až 5 postov za mesiac. 30% analyzovaných CEO má aktivitu postovania na úrovni len 1 post mesačne.
  • Keď sa pozrieme na priemernú lajkovanosť a komentovanosť postov, tak vidíme, že viac ako polovica všetkých analyzovaných postov získava veľmi nízky počet lajkov a komentárov a ich priemerný engagement nepresahuje 1%.

blog

blog

blog

Rebríčky TOP 20 najvplyvnejších CEO

Aby sme dokázali zostaviť rebríček najvplyvnejších CEO, museli sme vypočítať ultimátny, súhrnný ukazovateľ, ktorý reprezentuje výkonnosť ich profilov v kľúčových výkonnostných parametroch. Najdôležitejším ukazovateľom sa tak stala celkovo vygenerovaná mediálna hodnota postov, pretože zohľadňuje výkon jednotlivých CEO výkon v kľúčových parametroch, ako je počet followerov, aktivita postovania, výška engagementu, či počet videní.

Počet followerov

blog

Najvyšší počet followerov = najvplyvnejší CEO? Nie celkom. Počet followerov je len predpoklad úspechu, ktorý udáva, akú veľkú cieľovú skupinu dokážu bezprostredne zasiahnuť svojou komunikáciou.

V skutočnosti je však dôležitejšia aktivita followerov ako ich absolútny počet. Vysoký počet neaktívnych followerov totiž znižuje potenciál organického šírenia postov. Preto je lepšie mať menej, ale aktívnych followerov. Extenzívne posielanie žiadosti o connection bez hlbšieho/reálne vzťahu, alebo automatické akceptovanie žiadosti zo strany obchodných zástupcov, či software developerov z Indie znižuje v konečnom dôsledku dosah komunikácie.

Počet postov

Vplyv na Linkedin je možné zvyšovať aj častým pridávaním nového obsahu, keďže každý príspevok generuje určitý počet videní a mediálnu hodnotu. Kľúčom na úspech tak nemusí byť len tvorba atraktívneho obsahu, ale práve aktivita postovania. Niekoľko CEO sa dokázalo umiestniť v celkovom rebríčku práve vďaka vysokému počtu publikovaných príspevkov.

blog

Priem. počet reakcií

blog

Priemerný počet reakcií ukazuje, ktorý CEO dokáže získať najväčší počet lajkov, komentov a zdieľaní na jeden post. Na výšku tohto ukazovateľa vplýva počet jeho followerov a atraktivita pridávaného obsahu.

Priem. Engagement

Engagement je dôležitou kvalitatívnou metrikou, ktorá udáva, koľko % followerov interaguje s profilom (dali lajk, koment, alebo zdieľali post). Výrazne napomáha virálnemu šíreniu príspevku na Linkedin a najlepšie tak reprezentuje atraktivitu pridávaného obsahu.

Prvé 3 priečky však obsadili CEO s cherry picking stratégiou, v rámci ktorej publikovali počas roka len zopár postov s vysokým virálnym potenciálom, čo ich posunulo v tomto rebríčku pred CEO, ktorí postujú pravidelne, každý mesiac. Na ich umiestnenie na popredných miestach v celkovom rebríčku však vysoká miera engagementu nestačila.

blog

Priem. Počet videní

blog

Počet videní ilustruje, koľko krát sa post zobrazí iným užívateľom na Linkedin. Pekne ukazuje virálnosť algoritmu Linkedin. Napr. post Michala Meška sa užívateľom zobrazí v priemere skoro 40 tis. krát, napriek tomu, že Meško má „len“ 9 tis. followerov...

Celková Mediálna hodnota postov určuje víťazov!

Celková mediálna hodnota predstavuje ultimátnu, súhrnnú metriku, podľa ktorej sme zostavili rebríček najvplyvnejších CEO, pretože zohľadňuje ich výkon v kľúčových parametroch, ako je počet followerov, aktivita postovania, výška engagementu, či počet videní.

blog

Chcete vidieť celý rebríček 100 CEO?

Napíšte nám a dohodnite si online konzultáciu v cene 100 €/hod., v rámci ktorej vám predstavíme rebríček CEO, vysvetlíme základné princípy jeho zostavenia a zodpovieme vaše otázky. Ako bonus získate mesačný prístup do našej analýzy CEO v Power Bi s tonami inšpirácie na tvorbu kvalitného obsahu.

Ak vás zaujíma, čo stojí za úspechom najvplyvnejších CEO na slovenskom Linkedin, prečítajte si pokračovanie tohto blogu.

Analýza LinkedIn profilov na mieru

V prípade záujmu radi pripravíme analýzu LinkedIn profilov na mieru v našom nástroji Social builder a vyhodnotíme výkonnosť vás a vašej konkurencie.

team
Autor: Ján Stareček

Managing Director

Dátum: September 28, 2022
team
Spoluautor: Miki Plichta

Chief Storytelling Officer

Mate otázky? Sem s nimi!Produkty, ktoré ma zaujímajú

Dohodnite si konzultáciu

Napíšte nám a dohodnite si konzultáciu v cene 100 €/hod. a získajte prístup do rebríčka na 1 mesiac.