data

Kto sú najvplyvnejší HR lídri a HR líderky na slovenskom LinkedIn?

Po publikovaní rebríčkov najvplyvnejších CEO a Marketérov na slovenskom LinkedIn, sme sa pozreli aj na najvplyvnejšie osobnosti z radov HR lídrov, keďže práve im kedysi patrila táto sociálna sieť.

Poslanie rebríčka

Našou ambíciou pri zostavovaní rebríčka bolo zmerať veľkosť vplyvu HR lídrov cez sociálnu sieť LinkedIn. Veľkosť vplyvu vyjadrujeme v podobe ukazovateľa celkovej mediálnej hodnoty, ktorá ilustruje hodnotu publikovaných postov na tejto sieti v eurách.

Práve LinkedIn je pre oblasť HR prirodzeným prostredím, keďže dáva výborné možnosti na nábor nových zamestnancov a budovanie Employer Branding. Aktívnou komunikáciou na tejto sieti tak HR lídri dokážu významne prispieť k dosiahnutiu oboch cieľov.

Veríme, že vďaka rebríčku objavíte nové inšpiratívne osobnosti z oblasti ľudských zdrojov, ktoré sa neváhajú podeliť o svoj názor, či know-how a svojou komunikáciou vám dajú rôzne návody, ako byť na tejto sieti úspešný.

Ako sme vyberali najvplyvnejších HR lídrov?

Metodika zostavovania rebríčka ostáva podobná ako v prípade rebríčka CEO, či rebríčka Marketérov. Snažili sme sa identifikovať profily s najvyššou riadiacou pozíciou v oblasti ľudských zdrojov, ktoré aktívne tvoria obsah na tejto sieti.

Aby sme vedeli nominovať tie najrelevantnejšie profily, stanovili sme spoločne s partnermi rebríčka Amrop Slovakia a HN konferencie nasledovné kritériá:

 • Pozície - profily, zastávajú riadiacu pozíciu v oblasti ľudských zdrojov - Human Resources Director, HR Director, Human Resources Manager, HR Manager, Lead of Human Resources, Head of HR, Head of Employee Experience, Chief Human Resources Officer, CHRO, General Manager Human Resources, Employee Experience Manager, Human Resources Lead, Chief People Officer, People Manager, People and Culture Manager, People Lead.
 • Krajina - ide o slovenské profily, alebo zahraničné profily v spoločnosti pôsobiacej na Slovensku.
 • Počet zamestnancov - k spoločnosti, pre ktorú HR líder pracuje sa na LinkedIn hlási viac ako 10 zamestnancov.
 • Aktivita - profily publikovali aspoň 1 post v čase ich identifikácie (t.j. v septembri 2023) a publikovali aspoň 12 postov (vlastný post, alebo repost s vlastným textom) za hodnotené obdobie (1. 9. 2022 až 31. 8. 2023).

Upozorňujeme, že z nášho výberu, mohli vypadnúť relevantné profily, ktoré počas Septembra 2023 aktívne nepostovali, alebo majú uvedený menej štandardný názov pozície vo svojom LinkedIn profile.

Základné štatistiky

 • Na Slovensku sme identifikovali viac ako 1 000 HR lídrov, pričom všetky horeuvedené kritéria splnilo len 74 lídrov, z ktorých sme následne zostavili rebríček top 20. Najviac lídrov vypadlo z rebríčka pretože buď netvoria vôbec žiaden obsah na LinkedIn, alebo ho tvoria nepravidelne a v malom množstve.
 • Spolu sme tak analyzovali 74 profilov s najvyššou mierou aktivity, ktoré od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 publikovali spolu 2 366 postov.
 • Priemerné úrovne reaktivity tejto vysoko aktívnej skupiny profilov boli nasledovné:

     •  priemerný počet reakcií na 1 post - 44

     •  priem. počet komentárov na 1 post - 3

     •  Priem. engagement postov - 1,64%

Top 20 najvplyvnejších HR lídrov

Aby sme dokázali zostaviť rebríček najvplyvnejších HR lídrov, museli sme vypočítať súhrnný ukazovateľ, ktorý reprezentuje výkonnosť ich profilov v kľúčových výkonnostných parametroch. Najdôležitejším ukazovateľom sa tak stala celkovo vygenerovaná mediálna hodnota postov, pretože zohľadňuje výkon jednotlivých profilov v kľúčových parametroch, ako je počet followerov, aktivita postovania, či výška engagementu.

Počet Followerov

Počet followerov udáva, koľko užívateľov sleduje daný profil (dali mu „follow“), alebo je s profilom aj v priamom spojení (akceptovaná žiadosť o „connection“).

blog

V porovnaní s inými typmi pozícii dosahujú profily HR lídrov pomerne vysoké počty followerov a ich priemerný počet followerov je 3 189, čo je dané postavením HR lídrov v rámci náboru nových zamestnancov a vzťahmi s existujúcimi zamestnancami.

Rebríček HR lídrov podľa počtu followerov vedie s prehľadom Vladislav Sochanič (DITEC) s počtom 27 600 followerov, čo ho zaraďuje medzi top 10 osobných profilov na slovenskom LinkedIn.

Počet followerov je však len jedným z predpokladov na dosiahnutie dobrého umiestnenia vo finálnom rebríčku.

Počet postov

Veľmi dôležitou metrikou je počet postov pridaných za sledované obdobie, ktorá nám ukazuje aktivitu profilu na LinkedIn. Aktívne profily má rád algoritmus LinkedIn, ktorý ich zobrazuje vo väčšej miere vo feede followerov.

Ak máte tisíce followerov a netvoríte žiaden obsah, váš vplyv na LinkedIn bude minimálny, keďže pre vašich followerov ostávate neviditeľný.

Na dosiahnutie vplyvu na Linkedin je potrebné pravidelne postovať, keďže každý jeden príspevok generuje určitý počet videní a mediálnu hodnotu.

Z grafu vidíme, že Vladislav Sochanič (DITEC) vyniká nielen najväčšou followerskou základňou, ale aj 168 postami, ktoré pridal v priebehu jedného roka a dosiahol tak obdivuhodnú frekvenciu postovania na úrovni každý druhý deň, čím si vytvoril silný základ na úspech v celkovom rebríčku.

blog

Priemerný počet reakcií

Priemerný počet reakcií ukazuje, ktorý HR líder dokáže získať najväčší počet lajkov na jeden post. Na výšku tohto ukazovateľa vplýva počet jeho followerov a atraktivita pridávaného obsahu, pričom významnú rolu môže hrať aj lojalita followerskej základne.

blog

Napriek suverénne najväčšiemu počtu followerov, predbehli Vladislava Sochaniča v tejto disciplíne Lucia Haászová (IBM International Service Center), ktorá v priemere získava 186 reakcií na 1 post a Marek Černák (OKTAGON MMA), ktorému sa darí získavať 134 reakcií na post.

Priem. Engagement

Engagement je dôležitou kvalitatívnou metrikou, ktorá udáva, koľko % followerov interaguje s profilom (dali lajk, komentár, alebo zdieľali post). Výrazne napomáha virálnemu šíreniu príspevku na LinkedIn a najlepšie tak reprezentuje atraktivitu pridávaného obsahu.

Vo všeobecnosti platí, že čím máte vyšší počet followerov a čím viac postov produkujete, tým nižšie úrovne engagementu dosahujte, pretože je náročné zaujať veľké publikum pri vysokej frekvencii postovania.

Prvú priečku v tejto disciplíne obsadila Jitka Adámková (T-Mobile CZ & Slovak Telekom) s mimoriadne vysokou mierou engagementu na úrovni 8,05%, čo je skoro 5-násobok oproti priemeru hodnotených HR lídrov. Jitke k tomuto impozantnému výsledku pomohla atraktivita jej postov, menšia, ale lojálna followerská základňa (1 329) ako aj striedmejší počet publikovaných postov (27).

blog

Odhadovaný priemerný počet videní na 1 post

Počet videní ilustruje, koľko krát sa post zobrazí iným užívateľom na LinkedIn.

blog

Rebríček vedie tesne Vladislav Sochanič (10 891 videní na 1 post), vďaka svojej obrovskej followerskej základni.

Veľmi podobné počty videní však odhadujeme u Lucie Haászovej (10 318) vďaka vysokej priemernej reaktivite, ktorú dosahuje na 1 post (186 reakcií).

Na prvých dvoch profilov tak pekne vidíme, že vplyv na LinkedIn je možné vybudovať rôznymi cestami...

Celková mediálna hodnota určuje víťazov

Mediálna hodnota je súhrnnou metrikou, ktorá v sebe kombinuje dosiahnutý výkon vo viacerých ukazovateľoch. Jej úroveň pri jednotlivých profiloch ovplyvňuje najmä počet followerov, počet publikovaných postov a výška engagementu. Viac o metodike výpočtu mediálnej hodnoty sa dozviete v tomto blogu.

Na prvom mieste sa v celkovom rebríčku umiestnil Vladimír Sochanič (DITEC), druhé miesto patrí Marekovi Černákovi (Oktagon MMA) a tretia priečka Dane Miňovej (MH Teplárenský holding).

Gratulujeme!

blog

Čo stojí za úspechom najvplyvnejších HR lídrov?

Nič také ako univerzálny recept na úspech neexistuje. K získaniu vplyvu na LinkedIn vedie viacero ciest, čoho dôkazom je prvá trojka najvplyvnejších HR lídrov. Pozrite sa preto bližšie, čo stojí za ich úspechom.

Vladislav Sochanič, Human Resources Manager, DITEC (1. miesto)

Vladislavovi sa podarilo získať najväčší vplyv z pomedzi HR lídrov predovšetkým vďaka veľkej followerskej základni (27 tis. followerov) a vysokej frekvencii postovania (skoro každý druhý deň) vďaka čomu za 1 rok vygeneroval odhadovanú mediálnu hodnotu postov na úrovni 17 637 €.

blog

Vladislavových top 10 postov tvoria väčšinou memečka s biznisovou tématikou, ktoré dosahujú veľmi slušné dosahy vďaka vysokému počtu reakcií a zdieľaní. Jeho najvýkonnejší post dosiahol nasledovné výsledky:

 • 1 455 reakcií
 • 12 komentárov
 • 37 zdieľaní
 • 5,45% engagement
 • 77 tis. videní (odhad)
 • 1 401 € mediálnu hodnotu (odhad)

Marek Černák, Head of HR, OKTAGON MMA (2. miesto)

Marek výborne skóruje takmer vo všetkých hodnotených parametroch, či už ide o počet followerov, aktivitu postovania, alebo reaktivitu na jeho posty. Výsledkom je vygenerovaná mediálna hodnota vo výške 13 396 €.

Z pomedzi HR lídrov vyčnieva celkovým počtom komentárov (2 145), čo je až 20 komentárov na 1 post.

Marekovi sa veľmi dobre darí otvárať konverzáciu s publikom vďaka inšpiratívnym príbehom z oblasti HR.

Jeho najúspešnejší príbeh je zároveň aj najvýkonnejším postom z pomedzi všetkých HR lídrov:

 • 2 326 reakcií
 • 135 komentárov
 • 4 zdieľania
 • 30,36% engagement
 • 151 tis. videní (odhad)
 • 3 036 € mediálnu hodnotu (odhad)
blog

Dana Miňová, CHRO, MH Teplárensky holding (3. miesto)

Aj Dana dokázala solídne skórovať vo všetkých hodnotených parametroch a vygenerovala tak mediálnu hodnotu vo výške 8 267 €.

Okrem podpory svojej osobnej značky tak vybudovala znalosť aj štátnemu podniku MH Teplárensky holding, ktorý reprezentuje.

Obdivuhodná je predovšetkým vyrovnaná výkonnosť jej postov (v priemere 90 reakcií na post) pri vysokom počte pridaných postov (111) za sledované obdobie.

blog

Typické sú pre ňu dlhšie, autentické statusy z oblasti HR. Jej najvýkonnejší post je ďakovačka za ocenenie HR leader a ide o najkomentovanejší post zo všetkých HR lídrov vôbec:

 • 376 reakcií
 • 194 komentárov
 • 0 zdieľaní
 • 9,88% engagement
 • 30 tis. videní (odhad)
 • 612 € mediálnu hodnotu (odhad)

Ak vás rebríček HR lídrov a HR líderiek inšpiroval, dajte im follow na LinkedIn.

Ak chcete vyhodnotiť výkonnosť vašej komunikácie na LinkedIn, môžete tak urobiť v našom nástroji Social builder.

team
Autor: Ján Stareček

Managing Director

Dátum: October 9, 2023

Mate otázky? Sem s nimi!Produkty, ktoré ma zaujímajú

Zaregistrujte sa u nás

A my vám obratom zašleme prístup do demo účtu na váš email.