data

Kto sú najvplyvnejší Marketéri na slovenskom Linkedin?

Po publikovaní rebríčka top 100 najvplyvnejších CEO na slovenskom Linkedin sme sa rozhodli vytvoriť rebríček Marketérov, keďže práve tí tvoria najväčšiu profesijnú skupinu na slovenskom Linkedin.

Ako sme vyberali najvplyvnejších Marketérov?

Výber Marketérov sme robili podobnou metodológiou ako rebríček najvplyvnejších CEO. Aby sme vedeli nominovať tie najrelevantnejšie profily, stanovili sme si jasné výberové kritéria, ktoré kvalifikujú do užšieho výberu relevantné mená, ktoré riadia slovenské a medzinárodné značky a spĺňajúce nasledovné podmienky:

  • Funkcia - Marketing Director, Marketing Manager, CMO, Head of Makreting a ich rôzne ekvivalenty, ktoré indikujú riadiacu marketingovú pozíciu
  • Krajina - Slovensko
  • Segment - zamerali sme sa na marketérov, ktorí vedú značky z rôznych segmentov. Súčasťou výberu nie sú marketéri pracujúci v reklamných a komunikačných agentúrach pre ktorých pripravujeme samostatný rebríček
  • Min. počet followerov - 800
  • Aktivita postovania - publikovali aspoň 1 post v priebehu októbra 2022 a za hodnotené obdobie publikovali viac ako 5 postov na Linkedin.

Na základe týchto kritérií sme vybrali do užšieho výberu top 100 profilov, pri ktorých sme analyzovali mediálny výtlak ich komunikácie za 12 mesiacov (November 2021 - Október 2022).

Upozorňujeme, že z nášho výberu, mohli vypadnúť relevantné profily, ktoré počas Októbra 2022 aktívne nepostovali, alebo majú nepresne uvedený názov pozície vo svojom Linkedin profile.

Základné štatistiky

  • Analyzovali sme mediálny výtlak 3 617 Linkedin postov od 100 Marketérov, ktoré publikovali v čase od 1. 11. 2021 do 31. 10. 2022.
  • Medzi Marketérmi dominujú 3 veľkostné kategórie followerov - do 1 000 followerov (35,4%), 1 000 - 2 000 followerov (33,3%) a 2 000 - 5 000 followerov (23,7%).
  • Z hľadiska aktivity postovania je najväčšia skupina Marketérov, ktorí za 1 mesiac publikujú v priemere len 1 post (44%) a druhá, takmer rovnaká skupina Marketérov, ktorí pridajú mesačne v primere 2 - 5 postov.
  • Priemerný engagement všetkých marketérov sa pohybuje na úrovni 1,33%, pričom väčšina Marketérov (77%) dosahuje priemerný engagement na úrovni do 1%. Väčšina postov ostáva bez komentára a získava do 10 lajkov.

blog

TOP 20 (zo 100) najvplyvnejších Marketérov

Aby sme dokázali zostaviť rebríček najvplyvnejších Marketérov, museli sme vypočítať súhrnný ukazovateľ, ktorý reprezentuje výkonnosť ich profilov v kľúčových výkonnostných parametroch. Najdôležitejším ukazovateľom sa tak stala celkovo vygenerovaná mediálna hodnota postov, pretože zohľadňuje výkon jednotlivých profilov v kľúčových parametroch, ako je počet followerov, aktivita postovania, výška engagementu.

Počet Followerov

Počet followerov udáva, koľko užívateľov sleduje daný profil (dali mu „follow“), alebo je s profilom aj v priamom spojení (akceptovaná žiadosť o „connection“).

blog

Už pri rebríčku najvplyvnejších CEO sme videli, že počet followerov je len jedným z predpokladov na dosiahnutie dobrého umiestnenia vo finálnom rebríčku. Rebríček Marketérov to len potvrdzuje.

V celkovej top 10 sa objavili len traja Marketéri, ktorí sa nachádzajú aj v top 10 podľa počtu followerov. Sú nimi Tony Dúbravec (Medusa Restaurants), Richard Mareček (Dedoles) a Marek Šulík (Isadore), ktorí majú od 3 do 4 tis. followerov.

Pre získanie vplyvu nestačí mať len vysoký počet followerov, dôležité je predovšetkým tvoriť pravidelne obsah, ktorý má pre followerov pridanú hodnotu.

Aktivita postovania

Aktivita postovania udáva, aký počet postov publikovali jednotlivé profily počas obdobia 12tich mesiacov.

Z celkového rebríčka top 10 Marketérov majú najvyššiu aktivitu postovania Ivana Zelizňáková (SPP) a Richard Mareček (Dedoles), ktorí vypublikovali okolo 100 príspevkov za sledované obdobie.

blog

Vplyv na LinkedIn je možné zvyšovat aj častým pridávaním nových postov, kedže aj príspevky bez výraznejšieho engagementu (bez reakcií, komentárov a zdieľaní) generujú určitý počet videní a mediálnu hodnotu. Algoritmus Linkedin uprednostňuje šírenie príspevkov tých užívateľov, ktorí publikujú príspevky častejšie (min. 1 x za týždeň). Na druhej strane je dôležité frekvenciu postovania neprepáliť a nepostovať viac ako 1 x za 24 hodín. V takom prípade už môže dochádzať ku kanibalizácii dosahu príspevkov.

Reaktivita na posty

Reaktivita na posty vyjadruje, aký počet rôznych páčikov (lajk, srdiečko, žiarovka a pod..) sa darí danému profilu získavať v priemere na 1 post.

blog

Petra Novotná (Slovak Telekom), Štefan Frimmer (Slovenská Sporiteľňa) a Marek Šulík (Isadore) sú mená Marketérov z celkovej top 10, ktorí dosahujú v priemere najvyššiu reaktivitu na jeden post.

Na priemerný počet reakcií vplýva predovšetkým atraktivita pridávaného obsahu a veľkosť a lojalita followerskej základne. Výhodu môžu mať užívatelia, ktorí pracujú vo veľkých spoločnostiach, alebo riadia väčší počet zamestnancov.

Priemernú reaktivitu postov dokáže výrazne zvýšiť používanie hashtagov, či zmienky iných profilov v postoch. Ešte výraznejší vplyv môže mať formátovanie textu, publikovanie obrázkov a videí, alebo aj samotná dĺžka textu. Ako zvýšiť reaktivitu na vaše posty sme písali v tomto blogu.

Komentovanosť postov

Komentovanosť postov udáva, aký je priemerný počet komentárov na 1 post.

Výnimočný výkon v celkovom počte komentárov dosiahla víťazka rebríčku Karin Zvalová (Brokeria), pod ktorej príspevkami sme napočítali celkovo 1 440 komentárov za 12 mesiacov! Na jeden príspevok jej tak pripadá až 19 komentárov.

S výraznejším odstupom nasledujú ďalšie silné mená z celkovej top 10 - Tony Dúbravec (Medusa Restaurants), Petra Novotná (Slovak Telekom) a Richard Mareček (Dedoles).

blog

Linkedin miluje diskusiu a preto zobrazuje užívateľom vo väčšej miere príspevky, pod ktorými pribúdajú komentáre. Viaceré renomované zahraničné zdroje uvádzajú, že 1 publikovaný komentár má silu 12 lajkov.

Priemerný Engagement (odhad)

Engagement je dôležitou kvalitatívnou metrikou, ktorá udáva, kolko % followerov interaguje s profilom (pridali lajk, komentár alebo zdieľali post). Výrazne pomáha virálnemu šíreniu príspevku na LinkedIne a najlepšie tak reprezentuje atraktivitu pridávaného obsahu pre užívateľa.

blog

Prvé dve priečky obsadili Marketérky z celkovej top 10 - Petra Novotná (Slovak Telekom) a Karin Zvalová (Brokeria), ktorým sa darí dosahovať vysokú priemernú úroveň engagementu príspevkov okolo 7% a to napriek pomerne vysokej aktivite postovania.

Priemerná výška engagementu by mala vypovedať o atraktivite, či pridanej hodnote postu. V skutočnosti ju môžu negatívne ovplyvňovať aj počet publikovaných príspevkov (čím viac príspevkov, tým nižší priemerný engagement), alebo počet followerov (čím viac followerov, tým nižší engagement). Na výšku engagementu majú výrazný vplyv aj iné parametre postu (hasthtagy, zmienky, formátovanie postu, dĺžka postu, či rôzne typy obsahov).

Odhadovaný dosah príspevkov (Reach)

Odhadovaný dosah príspevkov udáva, koľko krát sa v priemere zobrazí jeden post na Linkedin.

Z pomedzi top 10 Marketérov sa darí dosahovať najvyšší počet videní postov Petre Novotnej (Slovak Telekom), Štefanovi Frimmerovi (Slovenská Sporiteľňa), Marekovi Šulíkovi (Isadore), či Karin Zvalovej (Brokeria).

blog

Priemerný počet videní pekne ilustruje virálnosť algoritmu Linkedin a potvrdzuje, že počet followerov je len predpokladom na získanie vplyvu a na umiestnenie sa na popredných priečkach v celkovom hodnotení. Ak tvoríte atraktívne posty s vysokým engagementom, Linkedin ich bude zobrazovať nielen vašim followerom, ale aj connections v druhej a tretej úrovni. Petra Novotná (Slovak Telekom) má napríklad „len“ 1 527 followerov (45. priečka), avšak jej posty vidí v priemere až 6 107 užívateľov siete Linkedin. To isté možno povedať aj o Karin Zvalovej (Brokeria), ktorej post vidí v priemere 3 271 užívateľov napriek faktu, že má len 861 followerov.

Celková mediálna hodnota určuje víťazov

Mediálna hodnota je súhrnnou metrikou, ktorá v sebe kombinuje dosiahnutý výkon vo viacerých ukazovateľoch. Dosiahnutú hodnotu pri jednotlivých profiloch ovplyvňuje najmä počet followerov, počet publikovaných postov a výška engagementu. Viac o metodike výpočtu mediálnej hodnoty sa dozviete v tomto blogu.

blog

Na prvom mieste sa v celkovom rebríčku umiestnila Karin Zvalová (Brokeria), druhé miesto patrí Richardovi Marečekovi (Dedoles) a tretia priečka Štefanovi Frimmerovi (Slovenská Sporiteľňa).

Gratulujeme!

Čo stojí za úspechom najvplyvnejších Marketérov?

Recept na úspech však nie je jednotný. Pozrite sa, čo stojí za výkonnosťou Marketérov, ktorí sa umiestnili na prvých 3 priečkach v celkovom rebríčku zostavenom podľa mediálnej hodnoty.

Karin Zvalová, Marketing Director, Brokeria (1. miesto)

Celková mediálna hodnota - 4 661 €

blog

Karin dokázala vyhrať vďaka vysokému priemernému engagementu svojich followerov - 7,04% (2. miesto) a vysokej aktivite postovania - 77 postov za 12 mesiacov (13. miesto) a to napriek skutočnosti, že má len 861 followerov (90. miesto)!

Ukazuje sa, že menšia, zato aktívna followerská základňa vám pri vysokej frekvencii postovania umožní generovať vysoký zásah (počet videní) a tým aj mediálnu hodnotu.

Zdá sa, že Karin dobre funguje jej špecifický komunikačný jazyk s prvkami veršovania.

Jej najúspešnejšiemu postu, ktorý vyzýva na objavovanie sveta odhadujeme 24% engagement, ktorý jej priniesol 12,4 tis. videní a mediálnu hodnotou 249 €.

Richard Mareček, Head of Brand strategy - Dedoles (2. miesto)

Celková mediálna hodnota - 3 807 €

Richard sa umiestnil na druhom mieste. Má vysoký počet followerov - 3 383 (9. miesto) a aktivitu postovania - 104 postov za 12 mesiacov (8. miesto), pričom vykazuje podpriemerný engagement (1,05%).

Richard je však skúseným marketérom, ktorý pracuje pre mediálne mimoriadne exponovanú značku, vďaka čomu sa mu podarilo vygenerovať aj niekoľko virálnych postov s vysokým zásahom (počtom videní).

Jeho najúspešnejšiemu postu v ktorom reaguje na problémy Dedolesu odhadujeme 34% engagement, ktorý mu priniesol 77 tis. videní a mediálnu hodnotou 1 477 €.

blog

Štefan Frimmer, Head of Corporate Communications, Slovenská Sporiteľňa (3. miesto)

Celková mediálna hodnota - 3 607 €

blog

Štefan uspel vďaka relatívne vysokému počtu followerov - 2 479 (10. miesto) a nadpriemernému engagementu - 3,48% (13. miesto), pričom vykazuje vcelku slušnú aktivitu postovania - 46 príspevkov za 12 mesiacov (46. miesto), čo mu stačilo na obsadene tretieho miesta medzi slovenskými marketérmi na Linkedin.

Jeho najúspešnejšiemu postu, ktorým oznamuje nomináciu nového člena boardu odhadujeme 11% engagement, ktorý mu priniesol 15,2 tis. videní a mediálnu hodnotou 306 €.

Komunikáciu top 10 Marketérov na slovenskom Linkedin parádne zhrnul v tomto videu aj Miki Plichta

Ak sa vám video páčilo, dajte Mikimu follow na Linkedin.

Chcete vidieť kompletný rebríček 100 Marketérov?

Napíšte nám a dohodnite si online konzultáciu v cene 100 €/hod., v rámci ktorej vám predstavíme rebríček marketérov, vysvetlíme základné princípy jeho zostavenia a zodpovieme vaše otázky. Ako bonus získate mesačný prístup do našej analýzy marketérov v Power Bi s tonami inšpirácie na tvorbu kvalitného obsahu.

Analýza LinkedIn profilov na mieru

V prípade záujmu radi pripravíme analýzu LinkedIn profilov na mieru v našom nástroji Social builder a vyhodnotíme výkonnosť vás a vašej konkurencie

team
Autor: Ján Stareček

Managing Director

Dátum: January 15, 2022
team
Spoluautor: Miki Plichta

Chief Storytelling Officer

Mate otázky? Sem s nimi!Produkty, ktoré ma zaujímajú

Dohodnite si konzultáciu

Napíšte nám a dohodnite si konzultáciu v cene 100 €/hod. a získajte prístup do rebríčka na 1 mesiac.